Narada sołtysów 11 sierpnia

Na dzisiejszej naradzie sołtysów zostały poruszone następujące tematy:

  • odblokowanie środków z funduszów sołeckich na 2020 rok (na rzeczy trwałe)
  • zły stan finansów gminy Bystrzyca Kłodzka
  • wywóz odpadów gabarytowych z Mostowic odbędzie się 22 września
  • szerokopasmowy Internet w gminie od Taurona
  • utworzenie listy niezbędnych inwestycji zabezpieczających przed zalewaniem prywatnych posesji

Z innych spraw bieżących dot. Mostowic:

  • ciągle czekamy na decyzję komisji ws. drogi na działce 154

Ziemia Kłodzka – Czyste powietrze

Informujemy o naborze wniosków o udzielenie grantów dla Gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach projektu „ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE”. SPOTKANIE INFORMACYJNE odbędzie się 17 lipca br. o godz. 16.00 w sali widowiskowej MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Komisja oceni drogę na działce 154

W dniach 23-24 lipca 2020 komisja, kwalifikująca drogi uszkodzone w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń atmosferycznych do remontu finansowanego z Krajowego Funduszu Drogowego, będzie oceniać pod tym kontem również drogę na działce 154 w Mostowicach.

W związku z powyższym do tego czasu nie będzie dowożone kruszywo na gminne drogi.