Fundusz Miłośników Mostowic i Piaskowic

15 grudnia 2021 roku został założony Fundusz Wieczysty Miłośników Mostowic i Piaskowic, którego celem jest finansowanie:

  • działań związanych z integracją społeczności  lokalnej
  • organizacji spotkań, szkoleń i imprez okolicznościowych z udziałem mieszkańców i sąsiadów z Republiki Czeskiej
  • zakupu wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego oraz budowy infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa
  • pomocy stałym mieszkańcom w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych wywołanych klęskami żywiołowymi (powódź, pożar itp.)

Jak dokonać wpłaty na Fundusz?

Wpłat na Fundusz Wieczysty Miłośników Mostowic i Piaskowic można dokonywać w dowolnym momencie roku oraz w trakcie rozliczania corocznych PIT-ów w ramach 1% dla organizacji pożytku publicznego. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
ul. Górna 19
Wójtowice
57-516 Stara Bystrzyca
KRS 0000063627
TYTUŁEM : darowizna na Fundusz Wieczysty Miłośników Mostowic i Piaskowic
Nr konta : 80 1090 2297 0000 0005 8800 8801

Kapituła Funduszu Wieczystego Miłośników Mostowic i Piaskowic

Adres siedziby: Mostowice 6B
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Wójtowice ul. Górna 19

Kapituła Funduszu:

  1. Dariusz Mielniczek – przewodniczący Kapituły
  2. Elżbieta Kwaśniewska
  3. Mirosław Antosiak

Regulamin

Regulamin Funduszu znajdziesz tutaj.