LXII sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 czerwca 2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 9.00. odbędzie się LXII po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1.

Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
 4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
 5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian w budżecie gminy na rok 2022;
  2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  3/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy ul. Strażacka 6 w Bystrzycy Kłodzkiej);
  4/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy nr 7 położony na Pl. Wolności w budynku nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej);
  5/ zmiany statutu Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  6/ udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkanowie;
  7/ nadania nazwy ulicy we wsi Stara Bystrzyca;
  8/ nadania nazwy ulicy we wsi Gorzanów.
 7. Funkcjonowanie instytucji kultury w gminie (MGOK, Muzeum Filumenistyczne, Biblioteka Publiczna).
 8. Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi.
 9. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

LIX sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 maja 2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia, że w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 9.00. odbędzie się LIX po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1.

Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
 4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
 5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na rok 2021;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  3. organizowania gminnych przewozów pasażerskich;
  4. wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców;
  5. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmin Bystrzyca Kłodzka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  6. określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Bystrzyca Kłodzka;
  7. ustalenia cen biletów w publicznym transporcie zbiorowym;
  8. określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka
  9. w sprawie zmiany uchwały nr LI/424/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022
 7. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych – 1 kwietnia 2022

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mostowicach i Piaskowicach (oraz Lasówki, Rudawy, Spalonej, Wójtowic, Huty i Młotów).
Odpady w dniu wywozu będą odbierane indywidualnie z każdej posesji, wystawione obok pojemnika bądź w widocznym miejscu do godz. 6:00.

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i wagę nie mieszczą siędo pojemnika na odpady niesegregowane.

Będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 • elementy wyposażenia mieszkań: meble, dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, torby, walizki, lampy, żyrandole itp.
 • armatura sanitarna: umywalki, muszle toaletowe itp.
 • ramy okienne
 • meble ogrodowe
 • sprzęt sportowy: rowery, narty, sanki itp.
 • wózki i chodziki dziecięce
 • duże odpady plastikowe: doniczki, skrzynki
 • opony od samochodów osobowych i dostawczych

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Do 1 lipca 2022 r. należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jeśli budynek którego jesteśmy właścicielem posiada jakiekolwiek źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:

 • przez Internet – https://ceeb.gov.pl/ (potwierdzenie profilem zaufanym)
 • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

Więcej informacji, m.in. druki do pobrania znajdziecie tutaj.