Zebranie wiejskie 24 września – podsumowanie

24 września 2021 odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Mostowice (Piaskowice). Mieszkańcy otrzymali broszurę z informacją, na co wydawane były środki z funduszu sołeckiego w latach 2010-2021 oraz spisem ważniejszych wydarzeń i inwestycji w sołectwie, które miały miejsce od ostatniego zebrania w 2020 r.

Na zebranie przybyło 8 osób (w tym 6 stałych mieszkańców) i pies Franek.

Zostały zgłoszone 3 pomysły na wykorzystanie funduszu sołeckiego na 2021 rok:

 • kontynuacja zagospodarowania polany rekreacyjnej
 • utrzymanie porządku na polanie rekreacyjnej
 • poprawa stanu drogi gminnej na działce 154

Zebranie wiejskie uchwaliło, że fundusz sołecki w 2022 roku zostanie wykorzystany na:

 • kontynuację zagospodarowania polany rekreacyjnej – 8416.35 zł
 • utrzymanie porządku na polanie rekreacyjnej (koszenie, sprzątanie) – 700 zł
 • poprawę stanu drogi gminnej na działce 154 – 1600 zł

W sprawach różnych dyskutowano na poniższe tematy:

 • kolejnej akcji sprzątania wzdłuż DW389 i potrzebie powtarzania takich akcji dwa razy do roku
 • przyszłego kształtu polany rekreacyjnej

Zebranie wiejskie 24 września

Zapraszam wszystkich mieszkańców Mostowic i Piaskowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 24 września (piątek) o godz. 17 pod wiatą.

Głównym tematem spotkania będzie wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w roku 2022 – 10.716,35 zł.

Środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są:

 • zadaniami własnymi gminy
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców
 • zgodne ze strategią rozwoju gminy

Dotychczas wpłynęły następujące propozycje wykorzystania środków: