Kunsztacki odpust w Orlické Záhoří

W weekend 25-26 czerwca 2022 roku w Orlické Záhoří odbędzie Kunsztacki odpust. Zapraszamy w imieniu nazych sąsiadów serdecznie polecając tę imprezę.

Program

sobota 25 czerwca 2022 (na boisku)

 • godz. 16-17 Gry i zabawy dla dzieci – Wesoły show z Hopsikiem
 • godz. 17-19 Kreatywne warsztaty dla dzieci
 • od godz. 19 Zabawa z zespołem DYNAMIC

niedziela 26 czerwca 2022 (koło kościoła)

 • godz. 13-14 Msza pielgrzymkowa
 • godz. 13-19 Jarmark rzemieślniczy, stoisko z kawą Cafe Neratov, kreatywne warsztaty dla dzieci
 • godz. 14.30-15 Uroczyste otwarcie i występ dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej
 • godz. 15-15.30 Występ chóru Orlickohoršti w strojach ludowych
 • godz. 15.30-19 Muzyka do tańca i słuchania: Miroslav i Veronika Tomanovi

LXII sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 czerwca 2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 9.00. odbędzie się LXII po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1.

Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
 4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
 5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian w budżecie gminy na rok 2022;
  2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  3/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy ul. Strażacka 6 w Bystrzycy Kłodzkiej);
  4/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy nr 7 położony na Pl. Wolności w budynku nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej);
  5/ zmiany statutu Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  6/ udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkanowie;
  7/ nadania nazwy ulicy we wsi Stara Bystrzyca;
  8/ nadania nazwy ulicy we wsi Gorzanów.
 7. Funkcjonowanie instytucji kultury w gminie (MGOK, Muzeum Filumenistyczne, Biblioteka Publiczna).
 8. Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi.
 9. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.