Deklaracja ws. zakupu węgla

Gmina Bystrzyca Kłodzka zbiera informacje od mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla po preferencyjnych cenach. Aby zgłosić zapotrzebowanie, należy wypełnić poniższą deklarację. Każde gospodarstwo domowe, które zgłosiło kocioł na węgiel w CEEB może zakupić w ramach tej formy do 2t.

Deklaracja nie jest zobowiązaniem zakupu. Proszę o jak najszybsze złożenie dokumentu w UMiG.

Tu można pobrać druk deklaracji (gotowe druki dostępne u sołtysa).