Kontakt

Sołectwo Mostowice
(Piaskowice)

Sołtys Dariusz Mielniczek
Mostowice 6B
tel. +48600625431

fb.me/mostowice
instagram.com/mostowice