Weź dotację na wymianę pieca lub termoizolację domu

Zaparaszam do zapoznania się z prezentacją programu “Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

O co możemy wnioskować do programu?

  • źródła ciepła
  • stolarka okienna i drzwiowa
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
  • centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
  • ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne
  • strop nad nieogrzewaną piwnicą, podłoga na gruncie
  • dach lub strop
  • OZE

Szczegóły, kontakt do kordynatorów w pliku PDF.

Rozpoczęliśmy prace na przyszłej polanie rekreacyjnej

W poniedziałek 17 sierpnia rozpoczęliśmy prace ziemne na przyszłej polanie rekreacyjnej w Mostowicach. Na początek został zrobiony wjazd z drogi wojewódzkiej i wyrównanie terenu pod wiatę.

Granice terenu przeznaczonego na polanę rekreacyjną

Wiata będzie znajdować się na gminnej działce 70/14 (ten wewnętrzny trójkąt), ale aby umożliwić dostęp do tego miejsca należało przygotować wjazd.

Powyżej kilka zdjęć ilustrujących stan prac. Drogę trzeba będzie uzupełnić odpowiednim kruszywem – w ramach środków pozostałych po pracach koparką.

A tutaj efekt końcowy

Za wykonane prace bardzo dziękujemy firmie Dariusza Wiśniewskiego z Zieleńca.

Zebranie wiejskie 14 sierpnia

Zapraszam wszystkich mieszkańców Mostowic i Piaskowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 sierpnia (piątek) o godz. 17 koło kościoła.

Głównym tematem spotkania będzie wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w roku 2021 – 9.957,90 zł.

Środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, ktore są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Aby otrzymać te środki, musimy złożyć wniosek do 30 września 2020 roku. Wniosek uchwala zebranie wiejskie, a propozycje zadań do wykonania przedstawia: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców.

Zapraszam na spotkanie wszystkich mieszkańców – stałych i czasowych. Proszę o przygotowanie swoich propozycji, na które możemy wykorzystać te środki.

Sołtys Dariusz Mielniczek

Komisja oceni drogę na działce 154

W dniach 23-24 lipca 2020 komisja, kwalifikująca drogi uszkodzone w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń atmosferycznych do remontu finansowanego z Krajowego Funduszu Drogowego, będzie oceniać pod tym kontem również drogę na działce 154 w Mostowicach.

W związku z powyższym do tego czasu nie będzie dowożone kruszywo na gminne drogi.