Posprzątaliśmy Mostowice i Piaskowice

W sobotę 29 maja odbyło się sprzątanie Mostowic i Piaskowic, w którym udział wzięło 16 mieszkańców i 1 pies. Nasze wysiłki zostały skierowane na 5 km odcinek DW389 pomiędzy krzyżówką Lasówka/Młoty a skrzyżowaniem z leśną drogą do Spalonej oraz na 2 km odcinek drogi powiatowej w kierunku Rudawy.

Zebraliśmy cały stos śmieci. Przeważały butelki i puszki po piwie, napojach energetycznych, ale trafiliśmy też na markowe buty, opakowania po oleju samochodowym czy maseczki.

Wszystkie śmieci zgromadziliśmy na polanie rekreacyjnej, skąd zostaną odebrane przez bystrzycki ZUK, któremu dziękujemy za współpracę.

Po ciężkiej pracy spotkaliśmy się pod nowopowstałą wiatą, gdzie mimo zwariowanej pogody udało się ostatecznie rozpalić ognisko.

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom za wzięcie udziału w tej akcji. W jakąś godzinę udało nam się zrobić naprawdę sporo.

Kolejne spotkanie niedługo.

Sprzątamy Mostowice i Piaskowice

Rada Sołecka wyszła z inicjatywą posprzątania naszego najbliższego sąsiedztwa. Ogólny pomysł jest taki, żeby mieszkańcy każdego domu zbierali odpady w wzdłuż drogi, na odcinku ok. 700 m.
Kiedy sprzątamy? W tę sobotę (29 maja) w godzinach przedpołudniowych.

Poniżej propozycje terenów do posprzątania:
1. wzdłuż DW389, od północnego krańca Mostowic do Hotelu Korona (zajęte)
2. wzdłuż DW389, od Hotelu Korona do domu nr 6 (zajęte)
3. wzdłuż DW389, od domu nr 6 do mostu (zajęte)
4. wzdłuż DW389, od mostu, pod górę, do tablicy Mostowice (zajęte)
5. wzdłuż drogi powiatowej, od skrzyżowania na Niemojów w kierunku Rudawy (ok. 1 km) (zajęte)
6. i dalej wzdłuż drogi powiatowej aż do tablicy Mostowice (ok. 1 km) (zajęte)

Obszary rezerwowe:
7. w bok od DW389 wzdłuż granicy lasu (zajęte)
8. od DW389 i domu nr 6B do nr 6D
9. od domu nr 6D w kierunku Piaskowic do ambony
10. od ambony do Piaskowic, a potem w dół do DW389 drogą nr 100
11. drogą nr 100 pod górę do granicy lasu

12. DW389 od granicy lasu w kierunku Spalonej
13. DW389 od tablicy Mostowice w kierunku Lasówki

Wszystkich chętnych proszę o kontakt emailowy, smsowy lub telefoniczny na nr +48600625431 w celu wyboru konkretnego obszaru do sprzątania.

Worki i rękawice generalnie we własnym zakresie, ale jeśli ktoś potrzebuje to oczywiście dostarczę.

Zebrane śmieci w workach zostawiamy w widocznym miejscu, gdzie sprzątamy (i dzwonimy gdzie są) lub przy lampie koło domu sołtysa.

W razie niepogody lub innych losowych przyczyn można swój odcinek sprzątnąć w innym terminie.

AKTUALIZACJA (25 maja)
Po rozmowach z mieszkańcami wykreśliłem punkty 8-11, ponieważ nie ma tam czego sprzątać i dopisałem punkty 12-13, żeby wykorzystać naszą energię na zebranie śmieci tam, gdzie one zalegają, czyli w rowach wzdłuż drogi.

Zakaz wypalania traw 2019 – akcja informacyjna DZPK

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, w trosce o ochronę środowiska, po raz kolejny organizuje w marcu na terenie województwa dolnośląskiego wiosenną akcję informacyjną pt. „Zakaz wypalania traw”. Celem akcji jest przypomnienie, że wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych, a szczególnie na terenach chronionych, jest nielegalne, szkodliwe dla środowiska przyrodniczego oraz stanowi zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego. Naszą akcję każdego roku adresujemy do jednostek administracyjnych i oświatowych na Dolnym Śląsku, szczególnie związanych z obszarami parków krajobrazowych, a także do społeczności lokalnej. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji o negatywnych skutkach wypalania traw w mediach lokalnych, na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń. Wyrażamy nadzieję, że wspólnie podejmowane działania w tym zakresie przyczynią się do ograniczenia tego negatywnie wpływającego na środowisko przyrodnicze i na ludzi zjawiska.