Fundusz sołecki

2010

Remont częściowy drogi gminnej nr 154 w Mostowicach 
3.829,04 zł

2011

Budowa oświetlenia przy przejściu granicznym 
4.700 zł 

2012

Kontynuacja oświetlenia drogi w Mostowicach
4.851 zł

2013

Oświetlenie wsi Mostowice
4.936 zł

2014

Oświetlenie wsi Mostowice
5.227 zł

2015

RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont i odwodnienie drogi transportu rolnego
7 071,00 zł

2016

Remont drogi gminnej 
6.080 zł

2017

Remont drogi gminnej
6.168 zł

2018

Lampy – projekt (3.000) 
Do wykorzystania było: 6.941,62 zł

2019

Zakup materiałów na wiatę 
7.800 zł

2020

Zagospodarowanie terenu 2.800
Budowa wiaty 6.000