Fundusz sołecki

2010

Remont częściowy drogi gminnej nr 154 w Mostowicach – 3.829,04 zł

2011

Budowa oświetlenia przy przejściu granicznym – 4.700 zł 

2012

Kontynuacja oświetlenia drogi w Mostowicach – 4.851 zł

2013

Oświetlenie wsi Mostowice – 4.936 zł

2014

Oświetlenie wsi Mostowice – 5.227 zł

2015

RGŻ-f.sołecki-Mostowice-remont i odwodnienie drogi transportu rolnego – 7.071,00 zł

2016

Remont drogi gminnej – 6.080 zł

2017

Remont drogi gminnej – 6.168 zł

2018

Projekt punktów oświetleniowych w Piaskowicach i Mostowicach – 3.000 zł 
Do wykorzystania było: 6.941,62 zł

2019

Zakup materiałów na wiatę – 7.800 zł

2020

 • Zagospodarowanie terenu polany rekrecyjnej – 2.800 zł
  • wyrównanie terenu koparką – 1.400 zł
  • zakup i transport kruszywa –  1.200 zł
  • zakup betonu – 150 zł
 • Budowa wiaty – 6.000 zł

2021

 • Punkt oświetleniowy w Piaskowicach – 8.457 zł
 • Zagospodarowanie polany rekreacyjnej (zakup i transport kruszywa) – 1.500  zł

2022

 • Utrzymanie porządku na polanie rekreacyjnej (koszenie, sprzątanie) – 700 zł
 • Zakup kruszywa na drogę gminna na działce 154 w Mostowicach – 1.600 zł
 • Zagospodarowanie polany rekreacyjnej (wyrównanie, porządkowanie terenu, zakup kruszywa) – 8.416,35 zł