Rozpoczęliśmy prace na przyszłej polanie rekreacyjnej

W poniedziałek 17 sierpnia rozpoczęliśmy prace ziemne na przyszłej polanie rekreacyjnej w Mostowicach. Na początek został zrobiony wjazd z drogi wojewódzkiej i wyrównanie terenu pod wiatę.

Granice terenu przeznaczonego na polanę rekreacyjną

Wiata będzie znajdować się na gminnej działce 70/14 (ten wewnętrzny trójkąt), ale aby umożliwić dostęp do tego miejsca należało przygotować wjazd.

Powyżej kilka zdjęć ilustrujących stan prac. Drogę trzeba będzie uzupełnić odpowiednim kruszywem – w ramach środków pozostałych po pracach koparką.

A tutaj efekt końcowy

Za wykonane prace bardzo dziękujemy firmie Dariusza Wiśniewskiego z Zieleńca.

Zebranie wiejskie 14 sierpnia – podsumowanie

14 sierpnia 2020 odbyło się zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego na 2021 rok, na którym pojawiło się 14 mieszkańców Mostowic i Piaskowic – wszystkim bardzo dziękuję za przybycie.

Na początku spotkania przedstawiłem stan realizacji uchwał z poprzedniego zebrania wiejskiego w 2019 roku:

 • fundusz sołecki na 2019 rok przeznaczyliśmy na zakup materiałów na wiatę – środki zostały wydane
 • fundusz sołecki na 2020 rok przeznaczyliśmy na prace ziemne na polanie rekreacyjnej i budowę wiaty

W związku z czasowym wstrzymaniem przez panią burmistrz środków funduszu sołeckiego na 2020 rok, dopiero w tym momencie ruszamy z tą inwestycją. Czekamy na warunki zabudowy, a w międzyczasie zajmiemy się przygotowaniem terenu.

Ws. funduszu sołeckiego na 2021 rok zostały przedstawione następujące propozycje:

 • Dokończenie budowy dwóch punktów oświetleniowych (Piaskowice 4, Mostowice 6)
 • Zakup kruszywa, zbudowanie odwodnienia i utrzymanie drogi na działce 154
 • Wykaszanie i utrzymanie czystości na polanie rekreacyjnej

Ponieważ potrzebne są szacunki oraz sprawdzenie stanu zaawansowania i ważności dokumentacji na budowę wspomnianych punktów oświetleniowych, nie podjęto uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.
Jednocześnie, przy ogólnej zgodzie ustaliliśmy, że ta zostanie podjęta na kolejnym zebraniu wiejskim w I połowie września br. po ustaleniu ww. szacunków.

Sołtys Dariusz Mielniczek

Narada sołtysów 11 sierpnia

Na dzisiejszej naradzie sołtysów zostały poruszone następujące tematy:

 • odblokowanie środków z funduszów sołeckich na 2020 rok (na rzeczy trwałe)
 • zły stan finansów gminy Bystrzyca Kłodzka
 • wywóz odpadów gabarytowych z Mostowic odbędzie się 22 września
 • szerokopasmowy Internet w gminie od Taurona
 • utworzenie listy niezbędnych inwestycji zabezpieczających przed zalewaniem prywatnych posesji

Z innych spraw bieżących dot. Mostowic:

 • ciągle czekamy na decyzję komisji ws. drogi na działce 154