Narada sołtysów 11 sierpnia

Na dzisiejszej naradzie sołtysów zostały poruszone następujące tematy:

  • odblokowanie środków z funduszów sołeckich na 2020 rok (na rzeczy trwałe)
  • zły stan finansów gminy Bystrzyca Kłodzka
  • wywóz odpadów gabarytowych z Mostowic odbędzie się 22 września
  • szerokopasmowy Internet w gminie od Taurona
  • utworzenie listy niezbędnych inwestycji zabezpieczających przed zalewaniem prywatnych posesji

Z innych spraw bieżących dot. Mostowic:

  • ciągle czekamy na decyzję komisji ws. drogi na działce 154