Sprzątamy Mostowice i Piaskowice

Rada Sołecka wyszła z inicjatywą posprzątania naszego najbliższego sąsiedztwa. Ogólny pomysł jest taki, żeby mieszkańcy każdego domu zbierali odpady w wzdłuż drogi, na odcinku ok. 700 m.
Kiedy sprzątamy? W tę sobotę (29 maja) w godzinach przedpołudniowych.

Poniżej propozycje terenów do posprzątania:
1. wzdłuż DW389, od północnego krańca Mostowic do Hotelu Korona (zajęte)
2. wzdłuż DW389, od Hotelu Korona do domu nr 6 (zajęte)
3. wzdłuż DW389, od domu nr 6 do mostu (zajęte)
4. wzdłuż DW389, od mostu, pod górę, do tablicy Mostowice (zajęte)
5. wzdłuż drogi powiatowej, od skrzyżowania na Niemojów w kierunku Rudawy (ok. 1 km) (zajęte)
6. i dalej wzdłuż drogi powiatowej aż do tablicy Mostowice (ok. 1 km) (zajęte)

Obszary rezerwowe:
7. w bok od DW389 wzdłuż granicy lasu (zajęte)
8. od DW389 i domu nr 6B do nr 6D
9. od domu nr 6D w kierunku Piaskowic do ambony
10. od ambony do Piaskowic, a potem w dół do DW389 drogą nr 100
11. drogą nr 100 pod górę do granicy lasu

12. DW389 od granicy lasu w kierunku Spalonej
13. DW389 od tablicy Mostowice w kierunku Lasówki

Wszystkich chętnych proszę o kontakt emailowy, smsowy lub telefoniczny na nr +48600625431 w celu wyboru konkretnego obszaru do sprzątania.

Worki i rękawice generalnie we własnym zakresie, ale jeśli ktoś potrzebuje to oczywiście dostarczę.

Zebrane śmieci w workach zostawiamy w widocznym miejscu, gdzie sprzątamy (i dzwonimy gdzie są) lub przy lampie koło domu sołtysa.

W razie niepogody lub innych losowych przyczyn można swój odcinek sprzątnąć w innym terminie.

AKTUALIZACJA (25 maja)
Po rozmowach z mieszkańcami wykreśliłem punkty 8-11, ponieważ nie ma tam czego sprzątać i dopisałem punkty 12-13, żeby wykorzystać naszą energię na zebranie śmieci tam, gdzie one zalegają, czyli w rowach wzdłuż drogi.

Zakaz wypalania traw 2019 – akcja informacyjna DZPK

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, w trosce o ochronę środowiska, po raz kolejny organizuje w marcu na terenie województwa dolnośląskiego wiosenną akcję informacyjną pt. „Zakaz wypalania traw”. Celem akcji jest przypomnienie, że wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych, a szczególnie na terenach chronionych, jest nielegalne, szkodliwe dla środowiska przyrodniczego oraz stanowi zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego. Naszą akcję każdego roku adresujemy do jednostek administracyjnych i oświatowych na Dolnym Śląsku, szczególnie związanych z obszarami parków krajobrazowych, a także do społeczności lokalnej. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji o negatywnych skutkach wypalania traw w mediach lokalnych, na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń. Wyrażamy nadzieję, że wspólnie podejmowane działania w tym zakresie przyczynią się do ograniczenia tego negatywnie wpływającego na środowisko przyrodnicze i na ludzi zjawiska.