Zebranie wiejskie 24 września

Zapraszam wszystkich mieszkańców Mostowic i Piaskowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 24 września (piątek) o godz. 17 pod wiatą.

Głównym tematem spotkania będzie wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w roku 2022 – 10.716,35 zł.

Środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są:

  • zadaniami własnymi gminy
  • służą poprawie warunków życia mieszkańców
  • zgodne ze strategią rozwoju gminy

Dotychczas wpłynęły następujące propozycje wykorzystania środków: