Zebranie wiejskie 24 września – podsumowanie

24 września 2021 odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Mostowice (Piaskowice). Mieszkańcy otrzymali broszurę z informacją, na co wydawane były środki z funduszu sołeckiego w latach 2010-2021 oraz spisem ważniejszych wydarzeń i inwestycji w sołectwie, które miały miejsce od ostatniego zebrania w 2020 r.

Na zebranie przybyło 8 osób (w tym 6 stałych mieszkańców) i pies Franek.

Zostały zgłoszone 3 pomysły na wykorzystanie funduszu sołeckiego na 2021 rok:

  • kontynuacja zagospodarowania polany rekreacyjnej
  • utrzymanie porządku na polanie rekreacyjnej
  • poprawa stanu drogi gminnej na działce 154

Zebranie wiejskie uchwaliło, że fundusz sołecki w 2022 roku zostanie wykorzystany na:

  • kontynuację zagospodarowania polany rekreacyjnej – 8416.35 zł
  • utrzymanie porządku na polanie rekreacyjnej (koszenie, sprzątanie) – 700 zł
  • poprawę stanu drogi gminnej na działce 154 – 1600 zł

W sprawach różnych dyskutowano na poniższe tematy:

  • kolejnej akcji sprzątania wzdłuż DW389 i potrzebie powtarzania takich akcji dwa razy do roku
  • przyszłego kształtu polany rekreacyjnej