Zebranie wiejskie 26 września

Zapraszam wszystkich mieszkańców Mostowic i Piaskowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 26 września (poniedziałek) o godz. 17 pod wiatą.

Głównym tematem spotkania będzie wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w roku 2023 – 11.600,68 zł.

Środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są:

 • zadaniami własnymi gminy
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców
 • zgodne ze strategią rozwoju gminy

Proszę o przemyślenie zadań, które można sfinansować w ramach tego budżetu.

Tutaj można znaleźć podsumowanie zeszłorocznego spotkania.

Zapraszamy do pilotażowego programu tworzenia „Społeczności Energetycznych”

Cytując Serwis Samorządowy PAP: Przepis na spółdzielnię energetyczną jest bardzo prosty – skrzykuje się grupa mieszkańców, władze lokalne wysupłują trochę pieniędzy i lokalizacje pod infrastrukturę energetyczną, marszałek województwa sypie unijnym groszem i już miejscowi przedsiębiorcy mogą brać się do roboty. Ale żeby nie było tak różowo, trzeba jeszcze przebrnąć przez biurokrację.

Obecnie trwają konsultacje i wstępne przymiarki do uruchomienia takiej spółdzielni energetycznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka. Jeśli jesteś wstępnie zainteresowany tańszą energią (spółdzielnie działają na korzystniejszych zasadach niż prywatne OZE – mogą odebrać więcej prądu), to zapraszam do wypełnienia formularza i przesłania go na adres kazimierz@kws.org.pl do piątku 2 września 2022r.
Formularz do niczego nie zobowiązuje, decyzję podejmuje się później. W tej chwili jest on potrzebny jedynie do obliczeń i zebrania potencjalnych chętnych.

Więcej o tej inicjatywie znajdziecie w pliku PDF i na stronie LGD Kłodzkiej Wstęgi Sudetów.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych – 29 września 2022

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29 września 2022 organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mostowicach i Piaskowicach (oraz Lasówki, Rudawy, Spalonej, Wójtowic, Huty i Młotów).
Odpady w dniu wywozu będą odbierane indywidualnie z każdej posesji, wystawione obok pojemnika bądź w widocznym miejscu do godz. 6:00.

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i wagę nie mieszczą siędo pojemnika na odpady niesegregowane.

Będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 • elementy wyposażenia mieszkań: meble, dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, torby, walizki, lampy, żyrandole itp.
 • armatura sanitarna: umywalki, muszle toaletowe itp.
 • ramy okienne
 • meble ogrodowe
 • sprzęt sportowy: rowery, narty, sanki itp.
 • wózki i chodziki dziecięce
 • duże odpady plastikowe: doniczki, skrzynki
 • opony od samochodów osobowych i dostawczych

LXII sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 czerwca 2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 9.00. odbędzie się LXII po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1.

Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
 4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
 5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian w budżecie gminy na rok 2022;
  2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  3/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy ul. Strażacka 6 w Bystrzycy Kłodzkiej);
  4/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy nr 7 położony na Pl. Wolności w budynku nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej);
  5/ zmiany statutu Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  6/ udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkanowie;
  7/ nadania nazwy ulicy we wsi Stara Bystrzyca;
  8/ nadania nazwy ulicy we wsi Gorzanów.
 7. Funkcjonowanie instytucji kultury w gminie (MGOK, Muzeum Filumenistyczne, Biblioteka Publiczna).
 8. Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi.
 9. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.