Zebranie wiejskie 26 września

Zapraszam wszystkich mieszkańców Mostowic i Piaskowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 26 września (poniedziałek) o godz. 17 pod wiatą.

Głównym tematem spotkania będzie wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w roku 2023 – 11.600,68 zł.

Środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są:

  • zadaniami własnymi gminy
  • służą poprawie warunków życia mieszkańców
  • zgodne ze strategią rozwoju gminy

Proszę o przemyślenie zadań, które można sfinansować w ramach tego budżetu.

Tutaj można znaleźć podsumowanie zeszłorocznego spotkania.