Gminna komunikacja zbiorowa od 14 września

Od 14 września 2022 r. na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka zostanie uruchomiona komunikacja zbiorowa. Autobusy dotrą też na sam kraniec gminy, do Mostowic i Lasówki.
Trasa linii 93 będzie prowadziła z Bystrzcy Kłodzkiej, przez Starą Bystrzycę, Nową Bystrzycę, Wójtowice, Młoty, Wójtowice, Nową Bystrzycę, Spaloną, Mostowice do Lasówki. Będą cztery kursy tam i z powrotem.

Z Bystrzycy Kłodzkiej do Mostowic dotrzemy gminnym autobusem w 55 minut. Bilet w jedną stronę będzie kosztował 8 zł (miesięczny 280 zł). Komunikacja gminna będzie funkcjonować tylko w dni nauki szkolnej (bez świąt, weekendów, ferii i wakacji), będzie też relizować zadanie dowozu dzieci do szkół zamiast dotychczasowej formy.

Poniżej publikuję wciąż roboczą wersję rozkładu jazdy z zastrzeżeniem, ze może on ulec zmianie. Ostateczny rozkład będzie znany niedługo przed 14 września.

Jeśli macie jakieś uwagi odnośnie komunikacji możecie przekazywać je do mnie lub bezpośrednio do Wydziału Polityki Klimatycznej (tel. 748117641).

Na gorąco zgłosiłem propozycję, którą jeszcze prześlę w formie pisemnej, o rozdzielenie linii 93 na dwie osobne:

 • linię: Bystrzyca Kłodzka – Stara Bystrzyca – Nowa Bystrzyca – Wójtowice – Młoty
 • linię: Bystrzyca Kłodzka – Stara Bystrzyca – Nowa Bystrzyca – Spalona – Mostowice – Lasówka

Takie rozwiązanie, choć bardziej kosztowne, skróciłoby przejazd do Spalonej, Mostowic i Lasówki, bo w tej chwili czas podróży autobusem zdecydowanie przegrywa z prywatnym samochodem.

Jak dostać dodatek węglowy?

Od 12 sierpnia do 30 listopada 2022 roku będzie można składać wnioski o dodatek węglowy:

 • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP (jako załącznik do pisma ogólnego)
 • tradycyjnie (papierowo) – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1 Maja 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka – w poniedziałki od 7:00-16:00; wtorki-czwartki 7:00-15:00; piątki 7:00-14:00.

Wzór wniosku można pobrać tutaj.

Kto może wystąpić o dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek może złożyć dowolny mieszkaniec gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek węglowy?

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego to 3000 zł jednorazowo.

LXII sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 czerwca 2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 9.00. odbędzie się LXII po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1.

Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
 4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
 5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian w budżecie gminy na rok 2022;
  2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  3/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy ul. Strażacka 6 w Bystrzycy Kłodzkiej);
  4/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy nr 7 położony na Pl. Wolności w budynku nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej);
  5/ zmiany statutu Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  6/ udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkanowie;
  7/ nadania nazwy ulicy we wsi Stara Bystrzyca;
  8/ nadania nazwy ulicy we wsi Gorzanów.
 7. Funkcjonowanie instytucji kultury w gminie (MGOK, Muzeum Filumenistyczne, Biblioteka Publiczna).
 8. Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi.
 9. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.