Podsumowanie czerwca 2021

W kończącym się miesiącu wydarzło się kilka rzeczy, o których już pisałem, ale i kilka drobniejszych, o których napisać nie było okazji. Więc żeby zebrać wszystko razem:

  • Zakończyliśmy budowę wiaty wraz z wyposażeniem (2 ławostoły)
  • Ławostoły zostały zaimpregnowane, więc śmiało można z nich korzystać
  • Zakupiliśmy ze środków funduszu sołeckiego 2021 kruszywo pod wiatę (1500 zł) i przy najbliższej okazji zgarniemy je pod dach
  • W Piaskowicach, na skrzyżowaniu drogi gminnej i wojewódzkiej stanęła lampa współfinansowana z funduszu sołeckiego (2021 i 2018)
  • Na zlecenie Gminy Bystrzyca Kłodzka zostało uzupełnione kruszywo na drodze gminnej na działce nr 154 (dwie wywrotki i prace koparką)
  • Pracownicy Robót Publicznych wykosili i oczyścili chodnik oraz pas drogowy na odcinku od mostu do skrzyżowania z drogą wojewódzką, a nawet kawałek dalej. Zgodnie z obietnicą DSDiK od Spalonej do Mostowic ma przejechać auto ze szczotką, które sprzątnie piasek z jezdni, niestety chodnik pozostanie w stylu postapo.