Ziemia Kłodzka – Czyste powietrze

Informujemy o naborze wniosków o udzielenie grantów dla Gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach projektu „ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE”. SPOTKANIE INFORMACYJNE odbędzie się 17 lipca br. o godz. 16.00 w sali widowiskowej MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Komisja oceni drogę na działce 154

W dniach 23-24 lipca 2020 komisja, kwalifikująca drogi uszkodzone w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń atmosferycznych do remontu finansowanego z Krajowego Funduszu Drogowego, będzie oceniać pod tym kontem również drogę na działce 154 w Mostowicach.

W związku z powyższym do tego czasu nie będzie dowożone kruszywo na gminne drogi.

Orlicko-Bystrzycki Puchar z konkursami dla małych przemytników

Zawody strażackie z konkursami dla małych przemytników odbędą się w Orlickich Záhoří w sobotę 11.7.2020 od 12:00 na boisku, rejestracja na: hasiciorlickezahori@seznam.cz

Wydarzenie odbywa się w ramach czesko-polskiego projektu Rok pašeráka Reg. No. CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0002047, który jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.