Fundusz Wieczysty Miłośników Mostowic i Piaskowic

Bardzo mi miło poinformować, że 15 grudnia 2021 został powołany Fundusz Wieczysty Miłośników Mostowic i Piaskowic, którego celem będzie finansowanie:

  • działań związanych z integracją społeczności  lokalnej
  • organizacji spotkań, szkoleń i imprez okolicznościowych z udziałem mieszkańców i sąsiadów z Republiki Czeskiej
  • zakupu wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego oraz budowy infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa
  • pomocy stałym mieszkańcom w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych wywołanych klęskami żywiołowymi (powódź, pożar itp.)

Wpłat (darowizn, które możecie odliczyć od podstawy opodatkowania) można dokonywać w ramach rocznych rozliczeń PIT i 1% przekazywanego na OPP, ale również przez cały rok.

Dane do przelewu:
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
ul. Górna 19, Wójtowice
57-516 Stara Bystrzyca
KRS: 0000063627
TYTUŁEM : darowizna na Fundusz Wieczysty Miłośników Mostowic i Piaskowic
Nr konta: 80 1090 2297 0000 0005 8800 8801

Wpłaty w ramach 1% przy rozliczaniu rocznego PIT-u

Fundusz wieczysty jest prowadzony prez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. O przeznaczeniu środków przeznaczonych w ten sposób będzie decydować kapituła w składzie: Dariusz Mielniczek (przewodniczący kapituły, sołtys), Elżbieta Kwaśniewska, Mirosław Antosiak (członek rady soleckiej).