Wywóz odpadów wielkogabarytowych – 29 września 2022

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29 września 2022 organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mostowicach i Piaskowicach (oraz Lasówki, Rudawy, Spalonej, Wójtowic, Huty i Młotów).
Odpady w dniu wywozu będą odbierane indywidualnie z każdej posesji, wystawione obok pojemnika bądź w widocznym miejscu do godz. 6:00.

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i wagę nie mieszczą siędo pojemnika na odpady niesegregowane.

Będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 • elementy wyposażenia mieszkań: meble, dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, torby, walizki, lampy, żyrandole itp.
 • armatura sanitarna: umywalki, muszle toaletowe itp.
 • ramy okienne
 • meble ogrodowe
 • sprzęt sportowy: rowery, narty, sanki itp.
 • wózki i chodziki dziecięce
 • duże odpady plastikowe: doniczki, skrzynki
 • opony od samochodów osobowych i dostawczych

Gminna komunikacja zbiorowa od 14 września

Od 14 września 2022 r. na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka zostanie uruchomiona komunikacja zbiorowa. Autobusy dotrą też na sam kraniec gminy, do Mostowic i Lasówki.
Trasa linii 93 będzie prowadziła z Bystrzcy Kłodzkiej, przez Starą Bystrzycę, Nową Bystrzycę, Wójtowice, Młoty, Wójtowice, Nową Bystrzycę, Spaloną, Mostowice do Lasówki. Będą cztery kursy tam i z powrotem.

Z Bystrzycy Kłodzkiej do Mostowic dotrzemy gminnym autobusem w 55 minut. Bilet w jedną stronę będzie kosztował 8 zł (miesięczny 280 zł). Komunikacja gminna będzie funkcjonować tylko w dni nauki szkolnej (bez świąt, weekendów, ferii i wakacji), będzie też relizować zadanie dowozu dzieci do szkół zamiast dotychczasowej formy.

Poniżej publikuję wciąż roboczą wersję rozkładu jazdy z zastrzeżeniem, ze może on ulec zmianie. Ostateczny rozkład będzie znany niedługo przed 14 września.

Jeśli macie jakieś uwagi odnośnie komunikacji możecie przekazywać je do mnie lub bezpośrednio do Wydziału Polityki Klimatycznej (tel. 748117641).

Na gorąco zgłosiłem propozycję, którą jeszcze prześlę w formie pisemnej, o rozdzielenie linii 93 na dwie osobne:

 • linię: Bystrzyca Kłodzka – Stara Bystrzyca – Nowa Bystrzyca – Wójtowice – Młoty
 • linię: Bystrzyca Kłodzka – Stara Bystrzyca – Nowa Bystrzyca – Spalona – Mostowice – Lasówka

Takie rozwiązanie, choć bardziej kosztowne, skróciłoby przejazd do Spalonej, Mostowic i Lasówki, bo w tej chwili czas podróży autobusem zdecydowanie przegrywa z prywatnym samochodem.

Wiosenne porządki w Mostowicach i Piaskowicach

AKTUALIZACJA (21.04.2022) – Z powodu pogody odwołujemy akcję sprzątania – nowy termin ustalimy niebawem.

AKTUALIZACJA (4.04.2022) – Z powodu pogody przenosimy sprzątanie na 23 kwietnia.

Śnieg ustąpił już na tyle, że będzie można swobodnie nurkować w rowach po nasze ulubione fanty: maseczki, puszki i butelki. Zapraszam wszystkich mieszkańców i sympatyków naszej dwuwsi na wiosenne porządki wzdłuż drogi.

Plan jest taki jak poprzednio, tj. dzielimy się na grupy i sprzątamy swoje odcinki.

Kiedy sprzątamy? W sobotę (23 kwietnia) od godz. 10. Spotykamy się koło wiaty, żeby odebrać worki i rękawice.

Po sprzątaniu – ognisko.

Poniżej propozycje terenów do posprzątania:
1. wzdłuż DW389, od północnego krańca Mostowic do Hotelu Korona
2. wzdłuż DW389, od Hotelu Korona do domu nr 6
3. wzdłuż DW389, od domu nr 6 do mostu
4. wzdłuż DW389, od mostu, pod górę, do tablicy Mostowice
5. wzdłuż drogi powiatowej, od skrzyżowania na Niemojów w kierunku Rudawy (ok. 1 km)
6. i dalej wzdłuż drogi powiatowej aż do tablicy Mostowice (ok. 1 km)
7. w bok od DW389 wzdłuż granicy lasu
8. DW389 od granicy lasu w kierunku Spalonej
9. DW389 od tablicy Mostowice w kierunku Lasówki

Wszystkich chętnych proszę o kontakt emailowy, smsowy lub telefoniczny na nr +48600625431 w celu wyboru konkretnego obszaru do sprzątania.

Zebrane śmieci w workach zostawiamy w widocznym miejscu, gdzie sprzątamy (i dzwonimy gdzie są) lub przy wiacie.

W razie niepogody lub innych losowych przyczyn można swój odcinek sprzątnąć w innym terminie.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych – 1 kwietnia 2022

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mostowicach i Piaskowicach (oraz Lasówki, Rudawy, Spalonej, Wójtowic, Huty i Młotów).
Odpady w dniu wywozu będą odbierane indywidualnie z każdej posesji, wystawione obok pojemnika bądź w widocznym miejscu do godz. 6:00.

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i wagę nie mieszczą siędo pojemnika na odpady niesegregowane.

Będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 • elementy wyposażenia mieszkań: meble, dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, torby, walizki, lampy, żyrandole itp.
 • armatura sanitarna: umywalki, muszle toaletowe itp.
 • ramy okienne
 • meble ogrodowe
 • sprzęt sportowy: rowery, narty, sanki itp.
 • wózki i chodziki dziecięce
 • duże odpady plastikowe: doniczki, skrzynki
 • opony od samochodów osobowych i dostawczych

Rada Miejska zdecyduje ws. inwestycji w Lasówce

W piątek 25 lutego br. odbędzie się LIV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. Jednym z punktów obrad jest podjęcie (lub odrzucenie) uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lasówka, gmina Bystrzyca Kłodzka.
Konkretniej chodzi o działkę nr 40 o powierzchni 2,31 ha zlokalizowaną koło kościoła w Lasówce oraz zmianę jej przeznaczenia z usługowej (w domyśle hotel) na mieszkaniową (osiedle domków, 80 jednostek mieszkaniowych).

Stan obecny

Dla obszaru obejmującego wspomnianą działkę jest uchwalony w 2001 roku miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego (link do planu).

I teraz kilka cytatów z tego dokumentu:

 • Podstawowe przeznaczenie terenu stanowi zabudowa letniskowa oraz usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Zabudowie towarzyszy zieleń.
 • Zespół usługowy o charakterze centrotwórczym – usługi turystyki, sportu, rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem U [chodzi o działkę nr 40]
 • Ustala się następujące maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy działek:
  • 1) dla terenów, oznaczonych symbolami U, UT,US i UT,M,W – 0.75
 • Ustala się minimalny udział zieleni w zagospodarowaniu działki na:
  • 1) dla terenów, oznaczonych symbolami U, UT,US, UT,M,W, US i RL-M – 0.35,
 • Ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych i usługowych na:
  • a) trzy kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu na 10 m – dla terenu oznaczonego symbolem U.
 • Teren objęty planem położony jest w obrębie strefy “K” ochrony krajobrazu kulturowego. Nowa zabudowa w obrębie tej strefy winna mieć charakter regionalny bądź we współczesny sposób wpisywać się w istniejący krajobraz
 • Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U
  • 1) Planuje się wykorzystanie terenu jako ośrodka usługowego o charakterze centrotwórczym, z urozmaiconym programem usług nastawionych na obsługę ruchu turystycznego.
  • 2) Planuje się lokalizację usług takich jak hotel bądź dom wycieczkowy, gastronomia, sport, rekreacja.
  • 3) Planuje się wykorzystanie istniejącego obiektu usługowego, dopuszcza budowę innych obiektów usługowych.
  • 4) Planuje się budowę i remont urządzeń terenowych, takich jak basen, boiska, teren do gry w minigolfa itp.
  • 5) Nakazuje się prowadzenie obsługi komunikacyjnej terenu z drogi oznaczonej symbolem KL1/2.

Wnioskowane zmiany

W styczniu do Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej wpłynął wniosek Ostoya Capital S.A. o zmianę obowiązującego MPZP dla Lasówki. Opieram się na tym, co usłyszałem na posiedzeniu KRiZG 21 lutego, ponieważ dokładnej treści wniosku nie mam przed sobą. Przepraszam brak konkretów, ale tych też było bardzo mało.

Plany inwestora obejmują:

 • Budowę osiedla domów wakacyjnych – i tutaj zabrakło precyzji, bo ws. ilości padło określenie 80 jednostek mieszkaniowych oraz to, że będą w 2 rzędach.
 • Maksymalna wysokość zabudowy to 2 kondygnacje (czyli mniej niż w planie)
 • Tereny rekreacyjne dostępne też dla obecnych mieszkańców
 • Minimalna powierzchnia działki to 600 m kw.

Co będzie dalej?

Wniosek o zmianę MPZP był opiniowany przez KRiZG, ale komisja nie wydała opinii (większość radnych wstrzymała się od głosu, 1 głos był za, 1 przeciw).

Kolejnym etapem jest odpowiednia uchwała Rady Miejskiej, która zbiera się m.in. w tej sprawie 25 lutego br. Jeśli radni odrzucą wniosek, to sprawa kończy bieg, w przeciwnym wypadku gmina przystępuje do sporządzenia nowego MPZP.

Przez 21 dni od ogłoszenia o sporządzeniu MPZP można zgłaszać do niego wnioski, które warto sensownie argumentować.

Po tym czasie tworzony jest wstępny projekt planu i jest on opiniowany przez szereg instytucji. W tym przypadku najważniejszą jest RDOŚ.

Po zebraniu opinii wszystkich wymaganych instytucji projekt planu jest dostępny do wglądu przez 21 dni. Następnie musi odbyć się dyskusja publiczna i kolejny raz można składać uwagi.

Po rozpatrzeniu uwag projekt planu znów trafia do Rady Miejskiej i jeśli ta go uchwali to plan trafia do wojewody, który sprawdza go pod kątem zgodności z przepisami prawa. Jeśli nie ma prawnych wątpliwości, to nowy MPZP jest publikowany w dzienniku urzędowym województwa.

Starałem się uprościć opis tego procesu na podstawie tego artykułu.

Co można zrobić?

Jeśli plan budowy kilkudziesięciu takich samych budynków obok siebie (w obszarze, którego jedynym bogactwem jest krajobraz) wydaje się wam dobrym pomysłem, to nic nie musicie robić.

Jeśli jednak z jakiegoś dziwnego powodu, ten pomysł budzi wasze wątpliwości, to możecie:

 • Wziąć udział w sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy w piątek 25 lutego (początek o godz. 9), można również online pod adresem https://bystrzycaklodzka.esesja.pl/
 • Skontaktować się z dowolnym radnym przez Biuro Rady Miejskiej, tel. +4874 8117 681
 • Napisać do urzędu wniosek o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie (na email umig@bystrzycaklodzka.pl)
 • Napisać do urzędu pismo z wątpliwościami na temat zmian MPZP (na email umig@bystrzycaklodzka.pl)
 • Śledzić każdy krok uchwalania MPZP i zgłaszać uwagi (przez o obserwowanie BIP-u)

Aktualizacja 25.02.2022

Na sesji Rady Miejskiej inwestor wycofał wniosek o zmianę w MPZP w Lasówce i zadeklarował, że będzie realizował inwestycję zgodnie z obowiązującym planem. Nagranie sesji można zobaczyć tutaj (wypowiedź jest w pierwszych 3 minutach nagrania).