Orlicko-Bystrzycki Puchar z konkursami dla małych przemytników

Zawody strażackie z konkursami dla małych przemytników odbędą się w Orlickich Záhoří w sobotę 11.7.2020 od 12:00 na boisku, rejestracja na: hasiciorlickezahori@seznam.cz

Wydarzenie odbywa się w ramach czesko-polskiego projektu Rok pašeráka Reg. No. CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0002047, który jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Zakaz wypalania traw 2019 – akcja informacyjna DZPK

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, w trosce o ochronę środowiska, po raz kolejny organizuje w marcu na terenie województwa dolnośląskiego wiosenną akcję informacyjną pt. „Zakaz wypalania traw”. Celem akcji jest przypomnienie, że wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych, a szczególnie na terenach chronionych, jest nielegalne, szkodliwe dla środowiska przyrodniczego oraz stanowi zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego. Naszą akcję każdego roku adresujemy do jednostek administracyjnych i oświatowych na Dolnym Śląsku, szczególnie związanych z obszarami parków krajobrazowych, a także do społeczności lokalnej. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji o negatywnych skutkach wypalania traw w mediach lokalnych, na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń. Wyrażamy nadzieję, że wspólnie podejmowane działania w tym zakresie przyczynią się do ograniczenia tego negatywnie wpływającego na środowisko przyrodnicze i na ludzi zjawiska.