Orlicko-Bystrzycki Puchar z konkursami dla małych przemytników

Zawody strażackie z konkursami dla małych przemytników odbędą się w Orlickich Záhoří w sobotę 11.7.2020 od 12:00 na boisku, rejestracja na: hasiciorlickezahori@seznam.cz

Wydarzenie odbywa się w ramach czesko-polskiego projektu Rok pašeráka Reg. No. CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0002047, który jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.