Zebranie wiejskie 14 sierpnia

Zapraszam wszystkich mieszkańców Mostowic i Piaskowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 sierpnia (piątek) o godz. 17 koło kościoła.

Głównym tematem spotkania będzie wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w roku 2021 – 9.957,90 zł.

Środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, ktore są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Aby otrzymać te środki, musimy złożyć wniosek do 30 września 2020 roku. Wniosek uchwala zebranie wiejskie, a propozycje zadań do wykonania przedstawia: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców.

Zapraszam na spotkanie wszystkich mieszkańców – stałych i czasowych. Proszę o przygotowanie swoich propozycji, na które możemy wykorzystać te środki.

Sołtys Dariusz Mielniczek

Ziemia Kłodzka – Czyste powietrze

Informujemy o naborze wniosków o udzielenie grantów dla Gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach projektu „ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE”. SPOTKANIE INFORMACYJNE odbędzie się 17 lipca br. o godz. 16.00 w sali widowiskowej MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.