Deklaracja ws. zakupu węgla

Gmina Bystrzyca Kłodzka zbiera informacje od mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla po preferencyjnych cenach. Aby zgłosić zapotrzebowanie, należy wypełnić poniższą deklarację. Każde gospodarstwo domowe, które zgłosiło kocioł na węgiel w CEEB może zakupić w ramach tej formy do 2t.

Deklaracja nie jest zobowiązaniem zakupu. Proszę o jak najszybsze złożenie dokumentu w UMiG.

Tu można pobrać druk deklaracji (gotowe druki dostępne u sołtysa).

XIII Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej

Już po raz trzynasty odbędą się Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki. Ustanowiony przez Światową Organizację Turystyki UNWTO Światowy Dzień Turystyki odbędzie się w 2022 roku pod hasłem: „Nowe podejście do turystyki”.

Atrakcje to, m.in.: spotkanie z podróżniczką Joanną Lamparską, plenerowe kino pn.: „Filmowa Bystrzyca”, nocny bieg z duchem oraz na zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie.

Zebranie wiejskie 26 września

Zapraszam wszystkich mieszkańców Mostowic i Piaskowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 26 września (poniedziałek) o godz. 17 pod wiatą.

Głównym tematem spotkania będzie wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w roku 2023 – 11.600,68 zł.

Środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są:

  • zadaniami własnymi gminy
  • służą poprawie warunków życia mieszkańców
  • zgodne ze strategią rozwoju gminy

Proszę o przemyślenie zadań, które można sfinansować w ramach tego budżetu.

Tutaj można znaleźć podsumowanie zeszłorocznego spotkania.