Zebranie wiejskie 14 sierpnia – podsumowanie

14 sierpnia 2020 odbyło się zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego na 2021 rok, na którym pojawiło się 14 mieszkańców Mostowic i Piaskowic – wszystkim bardzo dziękuję za przybycie.

Na początku spotkania przedstawiłem stan realizacji uchwał z poprzedniego zebrania wiejskiego w 2019 roku:

  • fundusz sołecki na 2019 rok przeznaczyliśmy na zakup materiałów na wiatę – środki zostały wydane
  • fundusz sołecki na 2020 rok przeznaczyliśmy na prace ziemne na polanie rekreacyjnej i budowę wiaty

W związku z czasowym wstrzymaniem przez panią burmistrz środków funduszu sołeckiego na 2020 rok, dopiero w tym momencie ruszamy z tą inwestycją. Czekamy na warunki zabudowy, a w międzyczasie zajmiemy się przygotowaniem terenu.

Ws. funduszu sołeckiego na 2021 rok zostały przedstawione następujące propozycje:

  • Dokończenie budowy dwóch punktów oświetleniowych (Piaskowice 4, Mostowice 6)
  • Zakup kruszywa, zbudowanie odwodnienia i utrzymanie drogi na działce 154
  • Wykaszanie i utrzymanie czystości na polanie rekreacyjnej

Ponieważ potrzebne są szacunki oraz sprawdzenie stanu zaawansowania i ważności dokumentacji na budowę wspomnianych punktów oświetleniowych, nie podjęto uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.
Jednocześnie, przy ogólnej zgodzie ustaliliśmy, że ta zostanie podjęta na kolejnym zebraniu wiejskim w I połowie września br. po ustaleniu ww. szacunków.

Sołtys Dariusz Mielniczek

Zebranie wiejskie 14 sierpnia

Zapraszam wszystkich mieszkańców Mostowic i Piaskowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 sierpnia (piątek) o godz. 17 koło kościoła.

Głównym tematem spotkania będzie wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w roku 2021 – 9.957,90 zł.

Środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, ktore są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Aby otrzymać te środki, musimy złożyć wniosek do 30 września 2020 roku. Wniosek uchwala zebranie wiejskie, a propozycje zadań do wykonania przedstawia: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców.

Zapraszam na spotkanie wszystkich mieszkańców – stałych i czasowych. Proszę o przygotowanie swoich propozycji, na które możemy wykorzystać te środki.

Sołtys Dariusz Mielniczek

Komisja oceni drogę na działce 154

W dniach 23-24 lipca 2020 komisja, kwalifikująca drogi uszkodzone w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń atmosferycznych do remontu finansowanego z Krajowego Funduszu Drogowego, będzie oceniać pod tym kontem również drogę na działce 154 w Mostowicach.

W związku z powyższym do tego czasu nie będzie dowożone kruszywo na gminne drogi.